Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący, a tym samym potwierdza jego szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym.

Czytaj więcej...

LOGO

PPIS w Turku informuje o planowanym przez Nadleśnictwo Turek zabiegach ograniczania liczebności Brudnicy mniszki, Barczatki sosnówki oraz Strzygonii choinówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu). Zabiegi z zastosowaniem środka chemicznego DIMILIN 480 SC w dawce 0,1 I/ha planuje się przeprowadzić w terminie od 14 maja do 20 czerwca br., w kompleksach leśnych zlokalizowanych koło miejscowości: Zygmuntówek (gmina Malanów), Brody (gmina Malanów), Ewinów (gmina Przykona), Kaczka (gmina Dobra), Młyny Piekarskie (gmina Dobra) w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach, na łącznej powierzchni do 1401 ha. DIMILIN 480 SC ma działanie żołądkowe, zabronione jest spożywanie owoców runa leśnego w okresie 24 godzin od momentu wykonania oprysku. Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 14 maja do 20 czerwca br. Będący przedmiotem zabiegu Brudnica mniszka, Barczatka sosnówka oraz Strzygonia choinówka są groźnymi szkodnikami drzewostanów. Najpoważniejsze szkody wyrządzają gąsienice, które obgryzając aparat asymilacyjny drzew zagrażają trwałości drzewostanów. Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka chemicznego DIMILIN 480 SC, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Turek a także w kancelariach leśnictw Czarny las i Kotwasice oraz pod nr tel. 63 278 54 41, 606 916236.

 

 

"WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW"

 

Szczepienia przeciw pneumokokom należą do szczepień obowiązkowych, są podawane bezpłatnie dzieciom od 6 tyg. do 2 roku życia oraz dzieciom do ukończenia 5 roku życia z grup ryzyka wymienionych w Programie Szczepień Ochronnych.

W okresie od 20 marca 2018 do 29 czerwca 2018, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało akcję dodatkowych, bezpłatnych szczepień dzieci do ukończenia 5 roku życia. W ramach akcji zachęca się do korzystania ze szczepień przeciw pneumokokom wszystkie dzieci z roczników 2013-2016, które nie zostały dotąd zaszczepione. Komunikat dotyczy wszystkich dzieci wcześniej niezaszczepionych, które zostaną zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Warunkiem jest zgłoszenie się na wizytę szczepienną i kwalifikacja przez lekarza do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

List Krajowego Konsultanta ds.epidemiologii

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla rodziców i opiekunów

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla świadczeniodawców

Plakat

                                                                                              ŚWIATOWY DZIEŃ WODY     


Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który skupia uwagę na istotność tematyki związanej z zagadnieniami wody. Tematem Światowego Dnia Wody w roku 2018 jest "Przyroda dla wody" - odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z wodą, przed którymi stoimy w XXI wieku.
Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość wody dostępnej do spożycia przez ludzi.Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje w domu bez bezpiecznej wody pitnej; co wpływa na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania.
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Punkt numer 6 ww. dokumentu zobowiązuje świat do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej wody do 2030 roku i obejmuje cele w zakresie środowiska naturalnego i redukcji zanieczyszczeń. Czytaj więcej ...

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter