Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                      BADANIE OBCIĄŻENIA UCZNIÓW TORNISTRAMI

W dniach 1 do 31 października 2018r. przeprowadzono ogólnopolskie badania obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. W powiecie tureckim w dniach 22, 24, 25 października 2018r. badaniu poddani zostali uczniowie z klas I-VIII w dwóch szkołach podstawowych: miejskiej i wiejskiej. Oceniono 32 klasy (po dwie klasy w jednym roczniku) tj. 16 klas w szkole podstawowej miejskiej (318 uczniów) i 16 klas w szkole podstawowej wiejskiej (283 uczniów). W wyniku oceny stwierdzono, że 76% czyli 243 uczniów w szkole miejskiej nosi plecaki przekraczające normę 10-15% masy ciała ucznia, natomiast 56% czyli 161 uczniów w szkole wiejskiej nosi plecaki przekraczające normę 10-15% masy ciała ucznia. Najcięższy plecak ważył 9,380 kg i należał do chłopca z VIII klasy. Zgodnie z zaleceniami ciężar szkolnego tornistra/plecaka nie powinien przekraczać normy 10-15% masy ciała ucznia. W związku z wynikami do placówek, w których przeprowadzono badanie przesłano ulotkę skierowaną do Rodziców i Nauczycieli ze wskazaniami jak uniknąć nadmiernego obciążenia uczniów tornistrami.

     Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku zaprasza wszystkie firmy i organizacje do udziału w europejskim Konkursie Dobrych   Praktyk zorganizowanym w ramach kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które szczególnie aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz wprowadzili w swoim przedsiębiorstwie/organizacji odpowiednie rozwiązania z tym związane.

Dodatkowe informacje o konkursie, formularz wniosku oraz kryteria oceny znajdują się na stronie http://bit.ly/chemia-ciop-konkurs

Ulotka

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter