Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                     RAPORT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO –„NOWE NARKOTYKI W POLSCE 2017-2018”
Zdrowie publiczne jest priorytetem w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,a od wielu lat wprowadzanie do obrotu nowych narkotyków tzw. „dopalaczy” stanowi poważny problem. Już od 10 lat Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje działania w zakresie ograniczania dostępu do tego typu używek, eliminując zagrożenie dla życia i zdrowia wśród naszego społeczeństwa.Rynek nowych narkotyków zmienia się, co wymaga szybkiej zmiany regulacji prawnych, a od służb Państwa – wzmożonej czujności i zdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia. W odpowiedzi na te wyzwania zmieniono przepisy antynarkotykowe, a najważniejsze instytucje, które biorą udział w zwalczaniu podaży nowych narkotyków, podjęły współpracę międzyresortową która przyczynia się do lepszego identyfikowania, ścigania i skazywania sprawców przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu nowych narkotyków i narażania Polaków na utratę zdrowia i życia. Zachęcamydo lektury raportu dotyczącego zwalczania problemu nowych narkotyków opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny, umieszczonego pod adresem https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gis_RAPORT-2018_SPIS-1.pdf. Raport ten przedstawia aktualną sytuację w kraju w zakresie środków zastępczych, znajdą Państwo tu informacje w zakresie nowych regulacji prawnych, wpływu „nowych narkotyków” na zdrowie i życie ludzi, a także jak kształtuje się problem zatruć na przełomie ostatnich lat.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gis_RAPORT-2018_SPIS-1.pdf.

Sezon na grzybobranie rozpoczęty.
Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów.  Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia, jednak w zależności od rodzaju, symptomy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od spożycia grzybów.

Czytaj więcej...

                                                                                                                                            Kod UFI
UFI – jest to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne. Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym UFI. Kod UFI jest generowany poprzez narzędzie Europejskiej Agencji Chemikaliów (narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej ECHA) na podstawie numeru VAT podmiotu zgłaszającego (w Polsce na podstawie numeru NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej) i wewnętrznego numeru formulacji nadanego przez podmiot.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter