Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

   Co powinien pracodawca w związku z COVID-19

Obowiązki dla przedsiębiorcy:
1. Stanowiska pracy muszą być oddalone o co najmniej 1,5 m.
2. Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Wskazania dla pracowników:
1. Unikać bliskiego kontaktu z drugą osobą. Zrezygnować z przyjętej zasady „uścisku dłoni” na powitanie oraz innych pozdrowień, które wymagają bliższego kontaktu fizycznego.
2. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a potem jak najszybciej wyrzucić ją do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 65 proc.).
3. Kontaktować się z klientem za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

Czytaj więcej...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27.03.2020r. dotycząca dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-Cov-2.

Warunki transportu chorych i osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV powinny zapewniać minimalizację ryzyka przenoszenia wirusa na personel i elementy wyposażenia pojazdu, przy uwzględnieniu głównie kropelkowej drogi szerzenia się zakażenia. Rozwiązania te powinny obejmować:
• wyposażenie całej załogi ambulansu w środki ochrony osobistej, obejmujące jako zestaw minimum: fartuch, rękawiczki, gogle, maskę filtrującą klasy FFP2/FFP3,
• zapewnienie kierowcy ambulansu i członkowi zespołu siedzącemu na miejscu obok niego fizycznej izolacji od osoby chorej, poprzez zachowywanie min. 1 m odległości od chorego w trakcie przewozu i zainstalowanie w ambulansie wewnętrznej przegrody, oddzielającej przednią część ambulansu od przedziału, w którym znajduje się podczas transportu osoba chora. Jeśli nie jest to możliwe, niezbędne jest noszenie przez osoby zajmujące oba przednie siedzenia maski, w sytuacji niedoborów masek zalecana jest maska chirurgiczna,
• przewożenie chorego w masce, przynajmniej w masce chirurgicznej.

Czytaj więcej...

LOGOSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” zostaje odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter