Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

logo konkursuGłówny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych, tych które uczestniczą lub nie w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zasady udziału w konkursie określa regulamin - więcej ...
Informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl

  
W roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktowobjetych-obowiązkiem-powiadamiania/
Ponadto z dniem 4 lutego 2020r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/

            W związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/ - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku prosio zapoznanie się z

Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter