Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                                                                            Kod UFI
UFI – jest to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne. Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym UFI. Kod UFI jest generowany poprzez narzędzie Europejskiej Agencji Chemikaliów (narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej ECHA) na podstawie numeru VAT podmiotu zgłaszającego (w Polsce na podstawie numeru NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej) i wewnętrznego numeru formulacji nadanego przez podmiot.

Czytaj więcej...

                                                                                      „Podsumowanie kontroli weekendowych za rok 2019”.

W związku z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi wzmożonego nadzoru sanitarnego nad obiektami produkcji i obrotu żywności w dni wolne od pracy – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, informuje, że pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia w ramach urzędowej kontroli żywności w miesiącach letnich prowadzili kontrole sanitarne w obiektach stałych, tymczasowych i ruchomych działających sezonowo na terenie powiatu tureckiego. Kontrole prowadzono w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i wieczornych w restauracjach, punktach małej gastronomii, a także w przyczepach gastronomicznych oraz obiektach działających sezonowo nad zbiornikami wodnymi w Przykonie i Jeziorsku. Ogółem przeprowadzono 30 kontroli. W 12 skontrolowanych obiektach zakwestionowano stan sanitarno-higieniczny. Najczęściej stwierdzano:
- brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach kuchni, w przyczepach gastronomicznych,
- brudne urządzenia chłodnicze i zamrażające,
- brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych i zamrażających,
- brak preparatu do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością,
- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia;
- w jednym przypadku stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwego PPIS.
Za niewłaściwy stan sanitarny nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 1.100 zł.
Podsumowując, stan sanitarny zwłaszcza obiektów działających sezonowo, podczas kontroli w dniach wolnych od pracy utrzymywał się na średnim poziomie.
Powyższe dane wskazują, iż prowadzenie tego typu kontroli jest potrzebne i celowe, aby zapewnić konsumentom spożywanie żywności oraz jej zakup w obiektach spełniających obowiązujące wymagania sanitarno - higieniczne.
W związku z powyższym prowadzone kontrole sanitarne przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zakupywanej i spożywanej żywności.

                                                                     Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w powiecie tureckim w 2019r.

W okresie wakacyjnym na terenie powiatu tureckiego odbyły się 4 formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w tym:
- 2 obozy:
- w okresie 24-30.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Sarbicach, gm. Przykona, Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Sarbicach zorganizował wypoczynek w formie wyjazdowej (obóz), w którym uczestniczyło 30 dzieci: w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia - 20 dzieci, poniżej 10 roku życia - 10 dzieci.
- w okresie 24.06.-03.07.2019r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku zorganizowała wypoczynek w formie wyjazdowej (obóz), w którym uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży szkolnej w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia.
- 2 półkolonie:
- w okresie 01-05.07.2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku Szkółka Pływacka Aquarius zorganizowała wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonię), w którym uczestniczyło 28 dzieci: w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia – 2 dzieci, – poniżej 10 roku życia – 26 dzieci.
- w okresie 01-05.07.2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku firma Rainbow Centrum Kształcenia Rozwoju zorganizowało wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonię), w którym uczestniczyło 20 dzieci: w przedziale wiekowym – poniżej 10 roku życia – 17 oraz 3 dzieci w przedziale wiekowym – powyżej 10 roku życia.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono: stan sanitarno-higieniczny otoczenia, pomieszczeń i przebieg wypoczynku bez zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter