Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                                                                                                                                          

                                                                      Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą,     

                                                                                      da siłę  w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Życzą
                                                                                                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku
                                                                                                                                wraz z pracownikami


ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 KWIETNIA 2020r.

baner

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia, który obchodzimy 7 kwietnia 2020 r. jest wsparcie pielęgniarek i położnych. Jest to dzień, w którym obchodzimy pracę pielęgniarek i położnych oraz przypominamy światowym liderom o kluczowej roli, jaką odgrywają w utrzymaniu zdrowia na świecie podczas wybuchu epidemii lub zagrożenia.

Czytaj więcej...

         Aktualna sytuacja na terenie powiatu tureckiego w dniu 07.04.2020r. związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :

- Liczba osób objętych nadzorem: 7
- Liczba osób objętych kwarantanną: 352
- Liczba osób hospitalizowanych: 2
- Liczba osób z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2: 1

Zachęcamy do kontaktu z PPIS w Turku pod nr tel. 63 280-36-82; 63 280-36-95; 793-746-516; alarmowy 697-777-304

 

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywa się pod adresem, który został podany w karcie lokalizacyjnej. Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku.
• Nie opuszczaj domu.
• Nie wychodź do sklepu.
• Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
• Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
• Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
• Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
• Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
• Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
• Zachowaj zasady higieny.
• Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
• Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
• Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
• W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
• W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady.

       Produkty biobójcze dostępne na rynku z przeznaczeniem dezynfekcyjnym, dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 w związku z  zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

 

 

Komunikat Prezesa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia odstępstwa od wymogów rejestracyjnych przewidzianego w art. 55 ust 1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczącego produktów biobójczych w związku z pandemią wywołana koronawirusem SARS-Cov-2 jest dostępny na stronie: http://urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/aktualno%C5%9Bci .

Zaktualizowany Wykaz Produktów Biobójczych zawierający także te zarejestrowane zgodnie z art. 55 ust. 1 jest dostępny na stronie: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze ,produkty-biob%C3%B3jcze ,

 

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter