Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

LOGO
W ramach Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia” w środę 12 lutego 2020r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Turku odbyło się szkolenie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu tureckiego.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu „Współczesna wiedza na temat HIV/AIDS i STD. Zachowania ryzykowne oraz bezpieczne”, „Szczepienia ochronne” wygłoszonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku - Katarzynę Wysocką. Następnie pracownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy przedstawił zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych. W dalszej części szkolenia młodzież uczestniczył w warsztatach przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, które miały na celu kształtowanie umiejętności określenia stopnia ryzyka zakażenia HIV, asertywnego zachowania, wykorzystania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji, promowanie postaw: szacunku wobec siebie i innych, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich i akceptacji wobec zakażonych i chorych. Mamy nadzieję, iż Młodzieżowi Liderzy Zdrowia poprzez „edukację rówieśniczą” podczas spotkań w pubach, dyskotekach, w środowisku szkolnym będą przekazywać wiedzę. Edukacja prowadzona w środowisku rówieśników odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce.

Relacja fotograficzna - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter