Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                                                                            Kod UFI
UFI – jest to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”. Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne. Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym UFI. Kod UFI jest generowany poprzez narzędzie Europejskiej Agencji Chemikaliów (narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej ECHA) na podstawie numeru VAT podmiotu zgłaszającego (w Polsce na podstawie numeru NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej) i wewnętrznego numeru formulacji nadanego przez podmiot.

Wygenerowanie kodu UFI będzie bezpłatne. Identyfikator ten umożliwi jednoznaczną identyfikację mieszaniny i połączenie jej z informacjami na temat zagrożeń i właściwości, zgłoszonymi przez odpowiedzialny podmiot. Kod UFI będzie musiał być umieszczany trwale na etykiecie produktu (mieszaniny) i zgłaszany wraz z notyfikacją mieszaniny. Kod ten jest unikalny dla każdej receptury i musi być zmieniany, jeśli w recepturze mieszaniny nastąpi jakakolwiek zmiana (ilościowa lub jakościowa). Natomiast zmiana kodu UFI wymusza konieczność aktualizacji zgłoszenia mieszaniny. Informacje dotyczące mieszanin stwarzających zagrożenie będą zgłaszane poprzez scentralizowany system ECHA – portal PCN (Poisin Centers Notification portal). Ten jeden wspólny system umożliwi ujednolicenie formatu przekazywania informacji. Dane zgłoszenia będą przygotowywane w formacie PCN, który bazuje na formacie XML i jest kompatybilny z programem IUCLID. Podmioty produkujące bardzo podobne mieszaniny, np. różniące się zapachem lub różniące się nieznacznie składem ilościowym poszczególnych składników, będą miały możliwość dokonywania tzw. zgłoszenia grupowego. Zgłoszenie grupowe może być zastosowane tylko w przypadku mieszanin o tej samej klasyfikacji i tym samym przeznaczeniu. Mieszaniny, dla których możliwe będzie zgłoszenie grupowe, muszą zawierać te same składniki w ilości nieprzekraczającej podanych dla mieszaniny zakresów, a ewentualne różnice w składnikach mogą dotyczyć wyłącznie kompozycji zapachowych lub aromatów. Dzięki grupowemu zgłaszaniu podmiot, zamiast dokonywać kilku zgłoszeń, dokonuje jednego zgłoszenia obejmującego kilka mieszanin, oszczędzając tym samym czas i niwelując ilość pracy.
Do kiedy należy podać UFI na etykiecie?
Mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 stycznia 2020 r.
Mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 stycznia 2021 r.
Mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 stycznia 2024 r.
Mieszaniny już obecne na rynku – 1 stycznia 2025 r.
Więcej informacji:
Co to jest UFI i co oznacza dla etykiet produktów? – film przygotowany przez ECHA
https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w&feature=youtu.be&_cldee=ZGlhd2llcnpiaWNrYUBnbWFpbC5jb20%3D&recipientid=lead18a6f4e0c0e0e71180fa005056952b311683bbbc3493417aa918090e7e8c7d98&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc005056952b31&urlid=25

Identyfikator UFI i co to oznacza dla etykiet produktów – informacje przygotowane przez ECHA
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ufi_what_it_means_pl.pdf/a84fc8eb-f4d8-03ec-5110-bb2eb7568aca

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter