Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                      „Podsumowanie kontroli weekendowych za rok 2019”.

W związku z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi wzmożonego nadzoru sanitarnego nad obiektami produkcji i obrotu żywności w dni wolne od pracy – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku, informuje, że pracownicy Sekcji Higieny Żywności i Żywienia w ramach urzędowej kontroli żywności w miesiącach letnich prowadzili kontrole sanitarne w obiektach stałych, tymczasowych i ruchomych działających sezonowo na terenie powiatu tureckiego. Kontrole prowadzono w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i wieczornych w restauracjach, punktach małej gastronomii, a także w przyczepach gastronomicznych oraz obiektach działających sezonowo nad zbiornikami wodnymi w Przykonie i Jeziorsku. Ogółem przeprowadzono 30 kontroli. W 12 skontrolowanych obiektach zakwestionowano stan sanitarno-higieniczny. Najczęściej stwierdzano:
- brak bieżącej czystości i porządku w pomieszczeniach kuchni, w przyczepach gastronomicznych,
- brudne urządzenia chłodnicze i zamrażające,
- brak segregacji asortymentowej w urządzeniach chłodniczych i zamrażających,
- brak preparatu do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością,
- wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia;
- w jednym przypadku stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwego PPIS.
Za niewłaściwy stan sanitarny nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 1.100 zł.
Podsumowując, stan sanitarny zwłaszcza obiektów działających sezonowo, podczas kontroli w dniach wolnych od pracy utrzymywał się na średnim poziomie.
Powyższe dane wskazują, iż prowadzenie tego typu kontroli jest potrzebne i celowe, aby zapewnić konsumentom spożywanie żywności oraz jej zakup w obiektach spełniających obowiązujące wymagania sanitarno - higieniczne.
W związku z powyższym prowadzone kontrole sanitarne przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zakupywanej i spożywanej żywności.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter