Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku po zapoznaniu się:

  • ze sprawozdaniem z badań nr K-32-33-S/2019 z dnia 25 lipca 2019r. jakości wody przeznaczonej do kąpieli pobranej w dniu 23 lipca 2019r., a przekazanego przez Gminę Przykona - organizatora (działka nr 675) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zbiorniku wodnym „Przykona”. Miejsce poboru próbki: Zimotki, gm. Przykona.

Opis próbki:

K- 32-S/2019 – prawa strona miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

K- 33-S/2019 – lewa strona miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

stwierdza

przydatność wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

w miejscowości Zimotki, gm. Przykona.

Jakość badanej wody /znak próbki K-32-33-S/2019/ odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter