Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

KOMUNIKAT MIĘDZYRESORTOWEJ KOMISJI ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji informujemy, iż poajwiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw. Więcej ...

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter