Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Smak życia – czyli debata o „dopalaczach”
W ramach Projektu „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia we współpracy z ON Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku przeprowadziła szkolenie dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tureckiego.

Szkolenie odbyło się w dniu 12 lutego 2019r. w PSSE w Turku, w którym wzięło udział 18 osób. Podczas spotkania młodzież wysłuchała wykładu na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, a także informacje na temat aktualnego stanu prawnego „dopalaczy” i konsekwencjach prawnych. Po części wykładowej młodzież wzięła udział w zajęciach warsztatowych pt. Smak życia, czyli debata o „dopalaczach”, których celem było wyuczenie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, dilera i produktu. Celem szkolenia jest wzrostu wiedzy młodzieży, co pozwoli im podejmować świadome decyzje na temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

relacja fotograficzna

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter