Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                        Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operacje w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”. Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Poradnik – źródło: Biuro ds. Substancji Chemicznych

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter