Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016, poz. 1602),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku po zapoznaniu się:
 ze sprawozdaniem z badań nr K-11-12-S/2018 z dnia 5 lipca 2018r. jakości wody przeznaczonej do kąpieli pobranej w dniu 3 lipca 2018r., a przekazanego przez Urząd Gminy w Przykonie - organizatora (przy działce nr 679) miejsca wykorzystywanego do kąpieli w zbiorniku wodnym „Przykona”. Miejsce poboru próbki: Zimotki, gm. Przykona.
Opis próbki:
K- 11-S/2018 – prawa strona miejsca wykorzystywanego do kąpieli
K- 12-S/2018 – lewa strona miejsca wykorzystywanego do kąpieli

stwierdza

przydatność wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
w miejscowości Zimotki, gm. Przykona.

Jakość badanej wody /znak próbki K-11-12-S/2018/ odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter