Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

LOGO

PPIS w Turku informuje o planowanym przez Nadleśnictwo Turek zabiegach ograniczania liczebności Brudnicy mniszki, Barczatki sosnówki oraz Strzygonii choinówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu). Zabiegi z zastosowaniem środka chemicznego DIMILIN 480 SC w dawce 0,1 I/ha planuje się przeprowadzić w terminie od 14 maja do 20 czerwca br., w kompleksach leśnych zlokalizowanych koło miejscowości: Zygmuntówek (gmina Malanów), Brody (gmina Malanów), Ewinów (gmina Przykona), Kaczka (gmina Dobra), Młyny Piekarskie (gmina Dobra) w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach, na łącznej powierzchni do 1401 ha. DIMILIN 480 SC ma działanie żołądkowe, zabronione jest spożywanie owoców runa leśnego w okresie 24 godzin od momentu wykonania oprysku. Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 14 maja do 20 czerwca br. Będący przedmiotem zabiegu Brudnica mniszka, Barczatka sosnówka oraz Strzygonia choinówka są groźnymi szkodnikami drzewostanów. Najpoważniejsze szkody wyrządzają gąsienice, które obgryzając aparat asymilacyjny drzew zagrażają trwałości drzewostanów. Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka chemicznego DIMILIN 480 SC, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Turek a także w kancelariach leśnictw Czarny las i Kotwasice oraz pod nr tel. 63 278 54 41, 606 916236.

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter