Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

                                                                                              ŚWIATOWY DZIEŃ WODY     


Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który skupia uwagę na istotność tematyki związanej z zagadnieniami wody. Tematem Światowego Dnia Wody w roku 2018 jest "Przyroda dla wody" - odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z wodą, przed którymi stoimy w XXI wieku.
Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość wody dostępnej do spożycia przez ludzi.Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje w domu bez bezpiecznej wody pitnej; co wpływa na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania.
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Punkt numer 6 ww. dokumentu zobowiązuje świat do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej wody do 2030 roku i obejmuje cele w zakresie środowiska naturalnego i redukcji zanieczyszczeń. Czytaj więcej ...

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter