Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku
z dnia 22 września 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kowale Pańskie przesyłana siecią wodociągową w kierunku miejscowości Kowale Pańskie, Kowale Pańskie Kolonia, Ciemień, Marianów, Młodzianów, Siedlisko, Leśnictwo, Dziewiątka, Dzierzbotki, Mikulice, Stefanów, Wietchinin, Kawęczyn, część Potworowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody w wodociągu publicznym Kowale Pańskie odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z uwagi na obecność pojedynczych bakterii niechorobotwórczych.
Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

 

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuję do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter