Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

 

znacznik      „Podsumowanie kontroli weekendowych za rok 2017”.

W okresie wakacyjnym pracownicy Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku prowadzili weekendowe, sanitarne kontrole w obiektach gastronomicznych, tymczasowych i ruchomych działających sezonowo na terenie powiatu tureckiego, nad zbiornikiem wodnym Jeziorsku. Z uwagi na zakaz kąpieli nad zbiornikiem wodnym w Przykonie, nie prowadzono kontroli w punktach gastronomicznych.

 

Ogółem przeprowadzono 30 kontroli. Za niewłaściwy stan sanitarny nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł. Uchybienia stwierdzono w 10 skontrolowanych restauracjach i ruchomych punktach sprzedaży. Dotyczyły one nieprawidłowego przechowywania środków spożywczych, braku preparatu do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, braku dokumentacji potwierdzającej pochodzenie oferowanych do sprzedaży produktów. Podczas kwestionowanych kontroli w większości zakładów nie prowadzono rejestrów zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej.

W jednym przypadku stwierdzono prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją właściwego PPIS, w związku z tym wysłano do WPWIS wniosek o ukaranie przedsiębiorcy za rozszerzenie działalności w zakładzie żywienia zbiorowego bez spełnienia warunków sanitarno-technicznych.

Podsumowując, stan sanitarny zwłaszcza obiektów działających sezonowo, podczas kontroli w dniach wolnych od pracy utrzymywał się na średnim poziomie.

Powyższe dane wskazują, iż prowadzenie tego typu kontroli jest potrzebne i celowe, aby zapewnić konsumentom spożywanie żywności oraz jej zakup w obiektach spełniających obowiązujące wymagania sanitarno - higieniczne.

W związku z powyższym prowadzone kontrole sanitarne są zasadne i przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zakupywanej i spożywanej żywności.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter