Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w czasie konferencji na Szczycie Ziemi 1992 w Rio de Janeiro.

Termin obchodów przypada corocznie na 22 marca. W dzisiejszych czasach nadal ponad 663mln ludzi żyje bez dostępu do źródeł czystej wody, borykając się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi korzystaniem z zanieczyszczonej wody.

W 2015 r. zostały przyjęte „Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które obejmują zadania dotyczące zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do czystej wody do 2030 r., czyniąc wodę jako ważną kwestię do wyeliminowania skrajnego ubóstwa. 

W 2017 roku tematem przewodnim tego dnia są ścieki oraz hasło: „Dlaczego marnujemy wodę?”, dotyczące redukcji i ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter