Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Przyjdź i przebadaj się!

badania piersi

LOGO
Minister Edukacji Narodowej skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Czytaj więcej...

Nie dla meningokoków.
Zapraszamy do odwiedzenia strony meningokoki.pl oraz do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi meningokoków.

Zakażenia meningokokowe.
Wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą również wywołać posocznicę (sepsę) czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na zakażenie, określane wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej. U około 20 - 40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów.

Kto najczęściej choruje:
- dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia,
- młodzież.
Jednak pamiętać należy, że zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek. Najbardziej narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nosicielami.

Zakażeniu sprzyja:
- używanie przez kilka osób wspólnych naczyń, sztućców, picie z jednej butelki,
- długotrwałe przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach (np. w dyskotekach, na koncertach),
- palenie tytoniu,
- przebywanie przez dłuższy czas wielu osób w małych, zamkniętych pomieszczeniach (koszary, akademiki, internaty, obozy, kolonie, kluby, puby),
- bardziej podatni na zakażenie są ludzie, których organizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem, itp.
- zażywanie tego samego środka psychoaktywnego (wspólne palenie jednego papierosa, wciąganie środków odurzających przez nos poprzez wspólne tutki).
Meningokoki nie przeżywają długo poza organizmem człowieka. Giną bardzo szybko pod wpływem powszechnie używanych do mycia detergentów (mydło, płyn do mycia naczyń, itp.).

Objawy zakażeń meningokokowych.
1. Ogólne
W początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, bóle stawowe, mięśniowe, ogólne złe samopoczucie). Mogą dołączyć się: bóle głowy, nudności, biegunka, wymioty, sztywność karku, drgawki często świadczące o zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowych. Charakterystycznym objawem w postępującym zakażeniu jest wysypka wybroczynowa –plamki na skórze całego ciała w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem. Wysypka może być jednym z ostatnich objawów.

2. U dzieci poniżej 2 roku życia
Powyższe objawy mogą być mniej widoczne, a dominują takie jak brak apetytu, biegunka, wymioty, spowolnienie, rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub drażliwość, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko u niemowląt, wybroczyny na skórze.

CHOROBA ROZWIJA SIĘ BARDZO SZYBKO !!!
Aby skutecznie leczyć zakażenie meningokokowe, należy po wystąpieniu pierwszych objawów natychmiast zgłosić się do lekarza lub wezwać Pogotowie Ratunkowe, dokładnie opisując objawy.

Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są:
- uodpornienie się poprzez szczepienie - należy jednak pamiętać, iż szczepionka zabezpiecza tylko przed zakażeniem meningokokami grupy C i nie zabezpiecza przed zakażeniem grupą B. Szczepionkę można podawać osobom od 2 miesiąca życia. Powyżej 12 miesiąca życia podaje się 1 dawkę szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz rodzinny,
- zachowanie higieny osobistej - bardzo duże znaczenie mają prawidłowe zachowania związane z higieną osobistą,
- unikanie wymienionych wyżej zachowań sprzyjających zakażeniu.

Uwaga!
Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą na inwazyjną chorobę meningokokową należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który może zalecić przyjęcie profilaktycznie antybiotyku, co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania.

 

Żródło: www.wsse-poznan.pl

Kampania pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

W przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa, które są adresatami kampanii, występują liczne i poważne zagrożenia zawodowe. Nadal zdarza się, w szczególności w małych zakładach przetwórczych, że w procesie produkcji eksploatowane są maszyny i urządzenia produkcyjne, które nie spełniają wymagań minimalnych bezpieczeństwa. Czasami
są one niekompletne i nie w pełni sprawne. Przede wszystkim mowa tu o urządzeniach
do rozdrabniania mięsa, które nie są wyposażone w pokrywy lub blokady, przez co mogą stać
się przyczyną wypadków przy pracy. Wiele czynności w zakładach mięsnych nadal wykonywanych jest ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace ręczne przy pomocy ostrych narzędzi, transport surowców i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie urządzeń i pomieszczeń), co skutkuje dużym wydatkiem energetycznym pracowników, a w konsekwencji zmęczeniem
oraz brakiem koncentracji w czasie wykonywanych prac, co może prowadzić do wypadków
przy pracy. Ponadto niesprzyjającymi czynnikami środowiska pracy w firmach zajmujących
się przetwórstwem mięsa są: hałas, brak oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym, panujący mikroklimat zimny, duża wilgotność powietrza, a także występujące czynniki biologiczne.
Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji. Główną grupą docelową kampanii są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Dodatkową grupą docelową są pracownicy zatrudnieni
w zakładach ww. branży

Więcej informacji pod adresem: www.bhpnatak.pl

Podkategorie

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter