Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

 

"WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW"

 

Szczepienia przeciw pneumokokom należą do szczepień obowiązkowych, są podawane bezpłatnie dzieciom od 6 tyg. do 2 roku życia oraz dzieciom do ukończenia 5 roku życia z grup ryzyka wymienionych w Programie Szczepień Ochronnych.

W okresie od 20 marca 2018 do 29 czerwca 2018, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało akcję dodatkowych, bezpłatnych szczepień dzieci do ukończenia 5 roku życia. W ramach akcji zachęca się do korzystania ze szczepień przeciw pneumokokom wszystkie dzieci z roczników 2013-2016, które nie zostały dotąd zaszczepione. Komunikat dotyczy wszystkich dzieci wcześniej niezaszczepionych, które zostaną zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Warunkiem jest zgłoszenie się na wizytę szczepienną i kwalifikacja przez lekarza do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

List Krajowego Konsultanta ds.epidemiologii

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla rodziców i opiekunów

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla świadczeniodawców

Plakat

                                                                                              ŚWIATOWY DZIEŃ WODY     


Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który skupia uwagę na istotność tematyki związanej z zagadnieniami wody. Tematem Światowego Dnia Wody w roku 2018 jest "Przyroda dla wody" - odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań związanych z wodą, przed którymi stoimy w XXI wieku.
Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość wody dostępnej do spożycia przez ludzi.Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje w domu bez bezpiecznej wody pitnej; co wpływa na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania.
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Punkt numer 6 ww. dokumentu zobowiązuje świat do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej wody do 2030 roku i obejmuje cele w zakresie środowiska naturalnego i redukcji zanieczyszczeń. Czytaj więcej ...

  

    KORZYSTANIE Z SOLARIUM NA NOWYCH ZASADACH

 

 

Mając na uwadze szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę, wprowadzony został zakaz korzystania z solarium przez osoby nieletnie. W sytuacji, gdy pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Osoby prowadzące solarium nie mogą reklamować swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych. Za to, obowiązkiem właścicieli solarium jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV. Czytaj więcej...


Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza szkoły ponadgimnazjalne powiatu tureckiego do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

Czytaj więcej...

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter