Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

KONKURS „NIE DAJ SZANSY AIDS” NA FILM POD TYTUŁEM „KRÓTKI FILM O HIV”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. W roku szkolnym 2018/19 odbędzie się 15 edycja konkursu.

Czytaj więcej...


Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 W celu poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia publicznego powodowanym przez tzw. „dopalacze” z dniem 21 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490).

Czytaj więcej...

Sezon na grzybobranie rozpoczęty.
Zgodnie z danymi obejmującymi wszystkie województwa w Polsce w roku 2017, zatruciu grzybami uległy 24 osoby – w tym wszystkie hospitalizowano. Główną przyczyną zatrucia grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów. 

Czytaj więcej...

                                                        Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operacje w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało poradnik dla przedsiębiorców prowadzących operację w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 pod nazwą „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”. Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegających regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

Poradnik – źródło: Biuro ds. Substancji Chemicznych

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter