Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

logo ekoPaństwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego przystąpiła do realizacji pilotażowej edycji programu pt.:”Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
Jest to nowy, ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Zachęcamy do zapoznania się z programem „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, który pozwoli przedszkolakom i rodzicom zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagraliśmy dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

 

Materiały:

Produkty​_ekologiczne​_publikacja.pdf 18.71MB

Scenariusz-lekcji.pdf 0.30MB

Film animowany „Skąd się biorą produkty ekologiczne”Film animowany „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/kategoria/oswiata/edukacja/programy-edukacyjne/

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter