Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

logo konkursu
IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” zostaje odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych, tych które uczestniczą lub nie w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.
Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.
Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl

Regulamin - pobierz

Załączniki do Regulaminu:
1. Deklaracja uczestnictwa szkoły. - pobierz
2. Formularz zgłoszeniowy. - pobierz
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia. - pobierz
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka – osoba niepełnoletnia. - pobierz


Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców. Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Materiały edukacyjne:

- prezentacja o programie

- plakat

- podręcznik do programu

- ulotka dla rodziców

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?" został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych w 2018r.
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc,42

Materiały edukacyjne do realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” do pobrania ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego w wersji elektronicznej:
https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

certyfikat ARS

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter