Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

logo konkursu
IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek” zostaje odwołana. Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych, tych które uczestniczą lub nie w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.
Prace konkursowe należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.
Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl

Regulamin - pobierz

Załączniki do Regulaminu:
1. Deklaracja uczestnictwa szkoły. - pobierz
2. Formularz zgłoszeniowy. - pobierz
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia. - pobierz
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka – osoba niepełnoletnia. - pobierz


Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?" został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych w 2018r.
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc,42

Materiały edukacyjne do realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” do pobrania ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego w wersji elektronicznej:
https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

certyfikat ARS

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter