Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Projekt „Młodzieżowy Lider Zdrowia – kontra HIV,  jest jednym z wielu zadań realizowanym przez PIS, wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Celem Projektu MLZ-kontra HIV jest:

  • uzyskanie aktualnej wiedzę na temat HIV/AIDS,
  • nabycie umiejętności podejmowania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV i szerzenia chorób przenoszonych drogą płciową,
  • wykształcenie właściwych postawy wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
  • umiejętność wskazania miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną.

Szkolenie "Młodzieżwi Liderzy zdrowia - konta HIV"  skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce nowych zakażeń. 


 W ramach Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia” w środę 12 lutego 2020r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Turku odbyło się szkolenie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu tureckiego.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu „Współczesna wiedza na temat HIV/AIDS i STD. Zachowania ryzykowne oraz bezpieczne”, „Szczepienia ochronne” wygłoszonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku - Katarzynę Wysocką. Następnie pracownik Oddziału Nadzoru Higieny Pracy przedstawił zagrożenia wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych. W dalszej części szkolenia młodzież uczestniczył w warsztatach przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, które miały na celu kształtowanie umiejętności określenia stopnia ryzyka zakażenia HIV, asertywnego zachowania, wykorzystania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji, promowanie postaw: szacunku wobec siebie i innych, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich i akceptacji wobec zakażonych i chorych. Mamy nadzieję, iż Młodzieżowi Liderzy Zdrowia poprzez „edukację rówieśniczą” podczas spotkań w pubach, dyskotekach, w środowisku szkolnym będą przekazywać wiedzę. Edukacja prowadzona w środowisku rówieśników odgrywa znaczącą rolę w profilaktyce.

Relacja fotograficzna - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter