Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

W ramach Projektu KIK/68 realizowanego od 1 lipca 2012 roku do 31 marca 2017roku organizowano::

- Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
- Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
- Kampania społeczna.
- Badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.
- Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

www.zdrowiewciazy.pl
www.e-stawiamnazdrowie.pl

Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!"
Działania kampanijne w ramach Projektu KIK/68
Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży - 2017” - pobierz

Program "ARS, czyli jak dbać o miłość"


„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”
ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl). Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017.

Link do kanału youtube

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter