Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”

    Rozpoczęcie nauki wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka
i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia opracowali Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

    Celem Programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

 

Broszura - pobierz

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter