Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

dinus

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 Cele szczegółowe programu:
Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Tytuły zajęć:
Wycieczka,
Co i dlaczego dymi?
Jak się czuję kiedy dymi papieros?
Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
Jak unikać dymu papierosowego?
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie.

Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.
W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:
wycieczka
narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
„burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
drama – zabawa w kwiatki,
piosenka – postać smoka Dinka
zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

Broszura dla nauczyciela (źródło www.psse-poznan.pl) - pobierz

Piosenka o Dinku (źródło www.psse-poznan.pl) - pobierz

Piosenka o Dinku (źródło www.psse-poznan.pl) - podkład muzyczny - pobierz

Nowa szata graficzna materiałów:

DINO     KWIATY 1 2 3      LABIRYNT      RAMKI       PLAKAT       ZNAJDŹ RÓŻNICE

 

Podsumowanie programu - pobierz

(źródło: www.wsse-poznan.pl)

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter