Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skutecznośćNa potrzeby programu opracowano nowoczesne materiały dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Gwarantują one szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy, która w zwykłym programie nauczania obejmuje kilka różnych przedmiotów realizowanych w różnym czasie.

Szkoły, które zgłoszą do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej chęć udziału w programie edukacyjnym "Trzymaj formę!", za pośrednictwem PSSE otrzymują komplet wydrukowanych materiałów, które dostępne są również do pobrania poniżej. W skład materiałów dydaktycznych wchodzą:

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu. 

ÓSMA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA "TRZYMAJ FORMĘ!"

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest już VIII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.  Adresatami VIII edycji Konkursu są szkoły podstawowe (klasy VII i  VIII) i gimnazjalne (klasy III). Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.  

Do pobrania:

Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia„Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019 -pobierz 

            Załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu:

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu zapraszamy na stronę Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl

 

żródło: www.trzymajforme.pl

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter