Facebook

Twitter

YouTube

62-700 Turek, Uniejowska 1a, TELEFON ALARMOWY 697777304
plenfrderu

Zadziwiającym jest fakt, że większość społeczeństwa doskonale wie, że palenie jest szkodliwe, a mimo to 39% mężczyzn i 23% kobiet nadal codziennie pali papierosy. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska.                               

Dzieci, młodzież, kadrę pedagogiczną szkół, a także rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową.
Uczniów V klas szkół podstawowych zapraszamy do udziały w konkursie "Palić, nie palić - oto jest pytanie?", a uczniów szkół ponadpodstwowych w konkursie "Tytoń - od leku po truciznę". Dodatkowo zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń".
Ponadto organizujemy akcje skierowane do ogółu społeczeństwa: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia.       

PROGRAMY EDUKACYJNE:                                        

                                                

 

Konkurs "Palić, nie palić - oto jest pytanie?" dla uczniów szkół podstawowych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku uprzejmie informuje, że została rozstrzygnięta XX edycja konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu w tegorocznej edycji było samodzielne napisanie apelu do rówieśników pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat szkodliwości używania e-papierosów. Konkurs składał się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego.
Na etapie szkolnym do konkursu przystąpiło 164 uczniów, do etapu powiatowego zakwalifikowano 14 prac.  
Komisja Konkursowa przyznała:      
I miejsce Wiktoria Graczyk – Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich       
II miejsce – Alan Nowakowski – Szkoła Podstawowa w Wyszynie
III miejsce – Piotr Zajfert – ZPEW w Turku

Praca laureata I miejsca etapu powiatowego została przekazana do udział w etapie wojewódzkim konkursu.    
Uczniom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia w dalszych konkursowych zmaganiach.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.          
Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz PSSE w Turku

 WZNOWIENIE KONKURSU "PALIĆ,  NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?" - aneks do regulaminu

Organizowany jest corocznie od 2000 roku jako element edukacji zdrowotnej prowadzonej wśród uczniów szkół podstawowych. Organizatorem jest Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Celem konkursu jest kształtowanie postaw antytytoniowych wśród młodych ludzi w wieku, w którym najczęściej dochodzi do inicjacji tytoniowej.

Serdecznie zapraszamy do kontynuacji współpracy przy realizacji XX edycji konkursu na Apel pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.Biorąc pod uwagę niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania wśród młodzieży e-papierosów, w tym roku zadaniem konkursowym będzie napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów.

 


Konkurs "Tytoń - od leku po truciznę" dla uczniów szkół ponadpodstwowych:

Konkurs został zorganizowany jako element edukacji zdrowotnej prowadzonej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów nt. negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów.

- regulamin konkursu r.sz. 2018/2019 - pobierz

 

Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra Tytoń" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych:

Projekt został opracowany przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, jest realizowany przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych województwa wielkopolskiego wśród uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Zajęcia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli lidera, który w swoim środowisku będzie promował modę na niepalenie. Podczas szkoleń młodzież dowiaduje się dlaczego palenie tytoniu tradycyjnego i inhalowanie e - papierosów szkodzi, z jakich powodów ludzie sięgają po papierosy, a także uczy się jak odmawiać, kiedy osoby palące proponują zapalenie papierosów. Wiedza uczestników projektu zostaje oceniona zarówno przed, jak i po szkoleniu. Pozwala to na dokonanie analizy poziomu wiedzy uczestników po przeprowadzonych zajęciach.

  

Materiały informacyjne              Światowy Dzień bez Tytoniu                   Światowy Dzień Rzucania Palenia         Światowy Dzień Walki z Rakiem                   

                                    ikony wsse 01          ikony wsse 09                                                             ikony wsse 09                                                ikony wsse 09              

        

 

Przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

paragraf wsse         
NOWY WZÓR "ZAKAZ PALENIA" - pobierz

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016.1331). Główne zmiany dotyczą palenia papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych (tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniu fajkowego, tytoniu do fajki wodnej, cygar, cygaretek, tytoniu do żucia, tytoniu do nosa lub do stosowania doustnego). Na mocy nowych przepisów palenie e-papierosów, jak tradycyjnego tytoniu, jest zakazane w miejscach publicznych: przystankach, szkołach czy szpitalach. Natomiast w miejscu pracy muszą powstać palarnie. W restauracjach, barach i klubach mogą powstawać lub być wydzielane specjalne pomieszczenia, w których będzie można palić e -papierosy. Aby kupić liquidy (płyny do e-papierosów) i same e-papierosy, trzeba mieć ukończone 18 lat. Sprzedaż e-papierosów i liquidów została zakazana w Internecie, również obowiązuje zakaz ich promowania i reklamowania.

 

 

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter